Inbjudan till medlemskap

Polisveteranerna i Stockholms län är en kamratförening för poliser som har gått i pension och består för närvarande av cirka 600 medlemmar från 62 år och uppåt. Rätt till medlemskap har man om man haft en anställning som polis i Stockholms län. Föreningen har ett medlemsmöte i oktober och årsmöte i mars i kvarteret Kronoberg med subventionerad mat och med underhållning eller föredrag.

De som kan och vill träffas den första helgfria tisdagen varje månad vid 12-tiden på restaurang Löwenbräu vid Fridhemsplan. Där kan man äta lunch eller ta en öl allt efter behag. Träffarna där brukar samla runt 30- 70 veteraner.

Vi anordnar inrikes- och utrikes gruppresor samt gemensamma besök på t ex museer och teatrar. Vår och höst organiseras vandringar tillsammans i Stockholms utkanter. Aktiviteterna meddelas alla i en medlemsinformation som kommer ut fyra gånger per år och en uppdaterad medlemsmatrikel ges ut varje år.

Föreningen uppvaktar också medlemmar på deras födelsedagar 80, 85, 90, 95 och ev. vidare. Medlem som fyller åttiofem år blir hedersmedlem och blir befriad från årsavgiften. Så långt styrelsen känner till det uppvaktar vi långtidssjuka medlemmar vid jul och midsommar. När en medlem avlider hedrar vi minnet genom t ex ett bidrag till den fond som anges.

Medlemsavgiften är 200 kr per år.

För medlemskap: Sätt in beloppet på Plusgirokonto 65 90 50-9. Skriv fullständigt namn . Sänd även ett mejl till kassör Börje Karlsson ( borje.0853181018@telia.com) med uppgift om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress. Vi önskar att du även uppger sista tjänstgöringsställe du har haft inom Region Stockholm samt din titel.

Enl. stadgarna äger varje pensionär, som haft anställning som polis vid Polismyndigheten i Stockholms län rätt till medlemskap i Polisveteranerna. Någon åldersgräns finns inte angiven. Vi i styrelsen har hittills tolkat detta att är man någon form av pensionär, även deltidspensionär, har man rätt till medlemskap. Vi har inte tittat på någon åldersgräns.

Se även vår hemsida: polisveteranernaistockholm.simplesite.com

Vi hoppas du vill tillhöra vår förening och du är hjärtligt välkommen !

Styrelsen POLISVETERANERNA

Kontakt

Polisveteranerna i Stockholms län

106 75 STOCKHOLM

E-postadress: polisvetsth@gmail.com

Pg               659050-9

Pg Resor    2248-3

Dela den här sidan