Ordförande:             Hans-Eric Neibig

Vice Ordförande:    Gunnar Thun

Sekreterare:            Birgitta Spjut

Kassör:                     Börje Karlsson

Ledamot+                Ulf Billving

Klubbmästare

Suppleant:               Ann Lindberg Jörnstedt

Suppleant:               Thomas Aspelund

Revisor:                    Chister Ångman

Revisor:                    Erik Arvidsson

Revisorssuppl.        Gunnar Åkesson

Revisorssuppl.        Lars Hammar

Valberedning

sammankallande:  Harry Gustafsson

I valberedningen ingår även revisorerna Ångman och Arvidsson

Dela den här sidan